Strona główna
O festiwalu
Program
Terminy
Rada naukowa
Zgłoszenie uczestnictwa
Publikacje
Sponsorzy
LinkiGaleria

 

O FESTIWALU

 

 

VII Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne "Festiwal Humoru" jest okazją do spotkania się naukowców, którzy przedmiotem swojej refleksji uczynili humor i praktyków, którzy  w swojej pracy wykorzystują śmiech. Festiwal ma formę konferencji naukowej. Przewidziano referaty i wykłady, a także warsztaty. Dotychczas cykliczne katowickie sympozja humorologiczne stawały się pretekstem do wielopłaszczyznowej, interdyscyplinarnej refleksji nad różnymi przejawami humoru w życiu ludzi. 

 

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do socjologów, filozofów, psychologów, pedagogów, teologów, filologów i przedstawicieli nauk pokrewnych, ale również przedstawicieli pozostałych nauk, którzy w swojej pracy zwracają uwagę na gelotologiczny aspekt.  Mamy nadzieję, że VII Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne  "Festiwal Humoru", podobnie jak poprzednie edycje, stanie się okazją do wartościowej i owocnej dyskusji.

 

 

 The Festival of Humour provides an excellent opportunity for the researchers and practitioners interested in investigating various forms and types of humour, and for whom humour is one of the tools they use in their work to present and discuss their results. The Festival is a scientific conference where participants present papers, deliver lectures and organize workshops.

 

The previous six Festivals took place during the five consecutive years, and now the Festival of Humour has become a cyclic event. So far it has been an occasion to look at humour from various points of view and in the light of many disciplines. Therefore researchers and practitioners who represent such disciplines as sociology, psychology, linguistics, psychiatry, pedagogy and theology are welcome to join us during the next seventh Festival.

 

 

Copyright © 2007 Piotr Ćwikliński