Strona główna
O festiwalu
Program
Terminy
Rada naukowa
Zgłoszenie uczestnictwa
Publikacje
Sponsorzy
LinkiGaleria

 

TERMINY

 

25 lutego - ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa

5 marca - ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

10 kwietnia - ostateczny termin nadsyłania tekstów do publikacji 

   

Materiały do druku powinny być złożone w wersji elektronicznej (na dyskietce, płycie CD, opracowane w programie MS WORD) oraz w formie wydruku komputerowego  w sekretariacie Instytutu Socjologii UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, lub wysłane na adres humor@us.edu.pl do dnia 10.04.2012 r.

 

Maksymalna objętość publikacji 15 stron A4 - tekst pisany czcionką Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy domyślne, przypisy dolne.

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania tekstu do publikacji: LINK(*.doc)

 

Warunkiem dopuszczenia do druku będzie pozytywna opinia recenzenta.

 

 

Numer konta, na który prosimy dokonywać przelewów za udział w festiwalu to:

 

PKO PB XV O/Warszawa 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252

w tytule przelewu wpisać: "opłata za udział w festiwalu humoru"

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa

 

 

 
Copyright © 2007 Piotr Ćwikliński